ELGRAD d.o.o.

Halilovići 6, Sarajevo

OIB

4201240590000

DIREKTOR

Vjećeslav Blaž

ELGRAD BL d.o.o.

Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

OIB

4403387480007

DIREKTOR

Vjećeslav Blaž